Motek

5. 10. – 8. 10. 2021  |  Messe Stuttgart

www.motek-messe.de


Medzinárodný veľtrh Motek je popredným svetovým podujatím v oblasti automatizácie výroby a montáže, technológií a materiálov, racionalizácie prostredníctvom manipulačnej a priemyselnej techniky. Motek je jediným veľtrhom, ktorý sa jasne zameriava na všetky aspekty strojárstva a automatizácie a na prezentáciu celých procesných reťazcov.

Konzistentná orientácia na cieľovú skupinu je jedným z tajomstiev úspechu veľtrhu Motek. Medzi cieľové skupiny patria automobilový priemysel, výroba strojov a zariadení, elektrotechnický a elektronický priemysel, lekárske inžinierstvo a solárna výroba, ako aj spoločnosti na spracovanie kovov a plastov vo všeobecnosti a ich dodávateľov.

Odborná ponuka:

 • Montážne systémy a základné systémy
 • Manipulačné technológie
 • Technológie procesov pre spájanie, obrábanie, kontrolu a identifikáciu
 • Komponenty pre špeciálnu výrobu strojov
 • Programy a služby
 • Montážne systémy na kľúč
 • Základné montážne stroje a systémy montáže spojov
 • Manuálne montážne pracovné stanice
 • Priemyselné roboty a manipulátory
 • Manipulačné moduly
 • Uchopovacie a upínacie systémy
 • Technológie posuvu a technológie dopravníkov
 • Baliace technológie
 • Technológie skrutiek a nitov
 • Spájacie techniky pre vkladanie, lisovanie a upevňovanie
 • Spájkovacie technológie
 • Zváracie techniky pre plasty a spájanie kovov
 • Lepenie, tesnenie, zapuzdrenie, dávkovanie
 • Technológie demontáže a recyklácie
 • Meracie a skúšobné technológie
 • Spracovanie obrazu na meranie a testovanie
 • Polotovary, stojany, kryty a bezpečnostné technológie
 • Mechanické komponenty pohonu
 • Pneumatické, hydraulické a mazacie technológie
 • Elektrické pohonné a inštalačné technológie
 • Senzory a identifikačné systémy
 • Ovládače, užívateľské rozhrania, priemyselné komunikácie

Veľtrh Motek sa koná súbežne s odborným veľtrhom pre technológiu lepenia Bondexpo.


.: Prezentačné video


.: Podrobnosti k veľtrhu

Miesto konania
Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Nemecko

Termín konania
5. 10. – 8. 10. 2021

Otváracia doba
09:00 – 17:00 hod.  |  pondelok – štvrtok

Vchody a výstavné haly
Eingang Ost a West
Haly 3 – 8


.: Informácie pre vystavovateľov

flag_of_germany Prihláška vystavovateľa
flag_of_uk Prihláška vystavovateľa


.: Informácie pre návštevníkov

♣  Vstupenky zakúpite priamo na mieste
…. – jednodenný lístok 30,00 €
…. – zľavnený lístok 22,00 €
…. – dvojdňový lístok 50,00 €
…. Vstupenky sú platné aj pre veľtrh Bondexpo
♣  Katalóg vystavovateľov
♣  Plán výstaviska


.: Informácie pre médiá

♣  Tlačové centrum


.: Zájazd na veľtrh (organizovaný v spolupráci s CK)

♣  Informácie o autobusovom zájazde s možnosťou prihlásenia


.: Galéria