Intertool 2020

Intertool_logo_rgb

Termín konania  |  12. 5. – 15. 5. 2020

Oficiálna stránka veľtrhu  | www.intertool.at


INTERTOOL je jediným rakúskym veľtrhom pre výrobnú technológiu v odvetví spracovania kovov. Zameriava sa na obrábacie stroje a presné nástroje na oddeľovanie a tvarovanie spracovania obrobkov, ako aj upínacie prípravky, techniky, technológie a systémy v celom výrobnom reťazci.

Približne 274 vystavovateľov z 10 krajín, z ktorých mnohí sú lídri na trhu a technologického predvoja vo svojich odvetviach, využívajú INTERTOOL ako komerčnú platformu pre výrobnú technológiu v Rakúsku. Výrobky a inovácie sú vystavené na základe rozhodnutia zo strany subjektov s rozhodovacou právomocou z oblasti obchodu a priemyslu z veľmi širokej škály obchodných oblastí, ako je automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel, tvárniaci priemysel a nástroje na výrobu nástrojov , oceľové konštrukcie a mnohé ďalšie oblasti. Návštevníci z Rakúska a 40 krajín po celom svete prichádzajú do Viedne raz za dva roky.


.: Prezentačné video


.: Podrobnosti k veľtrhu

Miesto konania
Reed Messe Wien
Messeplatz 1
1021 Wien, Rakúsko

Termín konania
12. 5. – 15. 5. 2020


.: Informácie pre vystavovateľov

flag_of_germany Prihláška vystavovateľa
flag_of_uk Prihláška vystavovateľa


.: Informácie pre návštevníkov

» Vstupenky zakúpite online alebo priamo na mieste
» Katalóg vystavovateľov


.: Informácie pre médiá

» Tlačové centrum


.: Zájazd na veľtrh (organizovaný v spolupráci s CK)

» Informácie o zájazde s možnosťou prihlásenia