Pre vystavovateľov

.: Pre záujemcov o vystavovanie na veľtrhoch ponúkame kompletný servis služieb

  • Poradenstvo pre Vašu účasť na veľtrhoch
  • Komplexné zabezpečenie výstavnej plochy od návrhu až po realizáciu a služieb k tomu určených (prípojka elektrickej energie, vody, upratovanie, zápis v katalógu, reklama na výstavisku,…)
  • Zabezpečenie potrebných pracovných síl pre Váš stánok (hostesky, tlmočníci,…)
  • Návrh a tlač propagačných a reklamných materiálov
  • Príprava a realizácia sprievodných podujatí (tlačové konferencie, prezentácie, semináre, workshopy, burzy,…)


.: Prihláška na veľtrh

Ak sa Vaša spoločnosť zaujíma o vystavovanie na niektorom nami ponúkaných veľtrhov, radi Vám budeme nápomocní v prípravách Vašej účasti. Ako prvý krok je nutné vyplniť prihlášku, tú nájdete u všetkých veľtrhov v sekcii daného veľtrhu na konci stránky pod položkou “Informácie pre vystavovateľov”. Samozrejme Vám prihlášku v PDF formáte zašleme radi na vyžiadanie emailom a v prípade potreby Vám ju radi pomôžeme vypísať..: Stavba stánku

Stavbu stánku si môžete nechať navrhnúť a postaviť priamo veľtrhovou spoločnosťou, ktorá organizuje konkrétny veľtrh. Všetky tieto informácie sú aj súčasťou prihlášky. Pokiaľ nemáte záujem o stavbu stánku priamo veľtrhovou spoločnosťou a máte svojho vlastného dodávateľa, je nutné túto skutočnosť uviesť do prihlášky a všetky detaily musí dodávateľ konzultovať priamo s organizátorom veľtrhu.

Ak nemáte svojho dodávateľa na stavbu, môžete sa obrátiť priamo na nás a s návrhom, ako aj so stavbou stánku Vám radi pomôžeme, prípadne sprostredkujeme kontakt na slovenské firmy, ktoré sa týmto zaoberajú..: Ubytovanie

S požiadavkou ubytovania počas veľtrhov sa obráťte na nás a radi Vám pomôžeme.