Ostatné služby

 • Organizovanie podujatí, kooperačných búrz a seminárov
 • Výlety a exkurzie podľa témy veľtrhu (v prípade organizovaného zájazdu)
 • Reklamné a marketingové služby


.: Organizácia tlačových konferencií

 • Organizácia tlačových konferencií k jednotlivým veľtrhovým podujatiam
 • Zasielanie tlačových správ a pravidelný e-mailový informačný servis
 • Zabezpečenie akreditácie na veľtrhy
 • Zabezpečenie účasti na veľtrhoch a sprievodnom programe
 • Ponuka účasti na novinárskych pracovných cestách na veľtrhy vrátane
  zabezpečenia dopravy


.: Preklady a tlmočenie

 • Preklady a tlmočenie pre jazyk nemecký