Optatec 2018

Logo_Optatec_web_transparent

Termín konania  |  15. 5. – 17. 5. 2018

Oficiálna stránka veľtrhu  |  www.optatec-messe.de


Veľtrh Optatec sa zameriava na inovačný potenciál tohto odvetvia ako žiadna iná udalosť. V spolupráci s technologickými a inštitucionálnymi partnermi združenia SPECTARIS pre High-Tech priemysel, Optence a OptecNet sa Optatec prezentuje ako medzinárodný High-Tech Showcase. Vystavovatelia z Európy a celého sveta predstavujú budúce technológie priemyselnej optiky a používajú Optatec na prezentáciu svojich inovácií a produkčných premiér. Vďaka svojej špecifickej ponuke vývoja, výroby a priemyselnej aplikácie optických zariadení, optomechaniky, optoelektroniky, optických vlákien, laserových komponentov a výrobných systémov sa veľtrh Optatec stáva silným partnerom a poskytuje platformu pre stretávanie dodávateľov a používateľov na najvyššej úrovni.

Výstavné odvetvia (nomenklatúra)

 • Optické komponenty
 • Optomechaniky / optoelektroniky
 • Optické vlákna / svetlovody
 • Laserové komponetny
 • Výrobné systémy
 • Optické komponenty a materiály
 • Technológia optického prenosu / prenos signálu
 • Infrečervená technológia
 • UV technológia
 • Optické senzory
 • Softvér pre optiku a optoelektroniku
 • Optické meranie a testovacie technológie
 • Oblasti použitia pre optické technológie
 • Optomechanické a optoelektronické komponenty a zostavy
 • Fotovoltaické komponenty a zostavy
 • Technológia vedenia svetla z optických vlákien
 • Ľahké vedenia / optické káble, predmontované
 • Zariadenia / systémy s optickými vláknami
 • Svetelné zdroje
 • Zdroje laserových lúčov
 • Súčasti laserového systému
 • Ochrana laserového lúča
 • Výrobné systémy na výrobu optiky
 • Technológia tenkých vrstiev
 • Pomocné materiály a nástroje pre optiku a optoelektroniku
 • Služby, inštitúcie, vydavatelia

.: Prezentačné video


.: Podrobnosti k veľtrhu

Miesto konania
Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Nemecko

Termín konania
15. 5. – 17. 5. 2018

Otváracia doba
09:00 – 17:00 hod.  |  pondelok – štvrtok


.: Informácie pre vystavovateľov

flag_of_germany Prihláška vystavovateľa
flag_of_uk Prihláška vystavovateľa


.: Informácie pre návštevníkov

∴ Vstupenky (zakúpite priamo na mieste)
∴ Katalóg vystavovateľov
∴ Plán výstaviska


.: Informácie pre médiá

∴ Tlačové centrum


.: Zájazd na veľtrh (organizovaný v spolupráci s CK)

∴ Prihláška na autobusový zájazd